15 Kas 2017

Genel Kurul İlanı

TÜRKİYE BARMENLER DERNEĞİ Başkanlığı’ndan

Derneğimiz olağan genel kurul toplantısı 06 Ocak 2018 Cumartesi günü saat 12:00’de Pürtelaş Sokak Köşe Palas Apt. B Blok  No1: Daire 2 Cihangir-Taksim-İSTANBUL adresindeki dernek merkezimizde aşağıda yazılı gündeme göre yapılacaktır.

Belirtilen gün çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantı 27 Ocak 2018  Cumartesi günü aynı gündemle aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

Sayın üyelerimizin toplantıya katılmaları önemle rica olunur.

Saygılarımızla,

Yönetim Kurulu

GÜNDEM

 1. Açılış ve yoklama
 2. Kongre başkanlık divanı seçimi
 3. Saygı duruşu
 4. Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve gelir gider tablosunun okunması ve müzakeresi.
 5. Denetim kurulu raporlarının okunması ve müzakeresi
 6. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun ayrı ayrı ibrası
 7. Tasarı bütçenin görüşülerek onaylanması
 8. Tüzük değişikliği
 9. Yeni Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun asil ve yedek üyelerinin seçimi
 10. Dilek ve temenniler
 11. Kapanış

Sayfayı paylaş